Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
×

هشدار

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

چیلر  داکت اسپلیت (سیستم تهویه مطبوع کانالی)

 

 

چیلر  داکت اسپلیت یک سیستم تهویه مطبوع کانالی بوده و از پرطرفدار ترین انواع سیستم های تهویه مطبوع به حساب می آید.

چیلر  داکت اسپیلت ها از نظر دسته بندی انواع سیستم تهویه پکیج به حساب می آیند.

 

چیلر  آشنایی با اجزا و عملکرد داکت اسپلیت...

چیلر  داکت اسپلیت و مکانیزم آن:

چیلر  داکت اسپیلت به طور کلی از 5 بخش اصلی تشکیل شده که در اینجا آین 5 قسمت را مورد بررسی قرار میدهیم.

چیلر  1.کندانسور داکت اسپلیت

چیلر  2.لوله های عبور سیال داکت اسپلیت

چیلر  3.هواساز داکت اسپلیت

چیلر  4.کانال داکت اسپلیت

چیلر  5.ترموستات داکت اسپلیت

چیلر  کندانسور داکت اسپلیت: این بخش، بخش اصلی سیستم تهویه مطبوع داکت اسپلیت است. کندانسور در فضاهایی مانند بام ، حیاط، تراس یا هر فضای رو باز دیگری نصب شده و وظیفه فشرده کردن و به حالت مایع در آوردن گاز در حال گردش در سیستم میباشد.(مانند آنچه که در شکل شماتیک فوق مشاهده میکنید.

 

چیلر  لوله های عبور سیال داکت اسپلیت: در سیستم تهویه مطبوع داکت اسپلیت گاز فشرده شده که توسط کندانسور سیستم تهویه به صورت مایع تغییر حالت داده از طریق دو خط لوله رفت و برگشت که از جنس مس میباشند به هواساز در رفت و آمدند تا عمل تهویه انجام شود.

 

چیلر  هواساز داکت اسپلیت: داکت اسپیلت برای انجام عمل تهویه هوا به یک عضو اصلی دیگر به نام هواساز احتیاج دارد تا هوای با دمای مناسب که توسط سیستم تهویه به دمای مورد نظر استفاده کننده رسیده را به داخل فضا دمیده و آسایش استفاده کننده را فراهم سازد.

 

چیلر  کانال داکت اسپلیت: کانال یا به استلاح داکت همان بخشی است که باعث شده نام این سیستم تهویه مطبوع داکت اسپلیت باشد. کانال های این سیستم تهویه مطبوع مسیر هایی هستند که توسط آنها هوای مطبوع در داخل فضا تقسیم شده و عمل تهویه صورت میپذیرد.

 

چیلر  ترموستات داکت اسپلیت: ترموستات یا به بیان فارسی دماپا یک قطعه از اجزای سیستم تهویه مطبوع داکت اسپلیت است که در داخل فضای مورد نظر تعبیه میشود تا اطلاعات محیط را با فرمانهای استفاده کننده تلفیق کرده و به سیستم تهویه مطبوع ارسال کند. توسط ترموستات، داکت اسپیلت دمای فضا را در دمای مطلوب و مورد نظر استفاده کنده نگه میدارد.

 

چیلر  داکت اسپلیت و چگونگی عملکرد آن: برای توضیح مکانیزم سیستم تهویه مطبوع داکت اسپلیت شاید بهترین نقطه برای شروع تشبیه این داکت اسپلیت به یک سیستم کولر گازی ساده باشد. گاز در کندانسور فشرده شده و بصورت مایع تغییر حالت میدهد. سپس توسط یک لوله مسی به هواساز که در درون واحد تعبیه شده ارسال میشود. گاز تحت فشار که به صورت مایع در آمده در داخل هواساز توسط یک سوزن پخش کننده (سوزن اکسپنشن) در داخل یک شبکه از لوله های مسی با قطر کمتر (کویل) اسپری میشود. از آنجایی که سیال با قرار گرفتن در فضای با فشار کمتر سریع به حالت اصلی خود (گاز) باز میگردد .بنابر این با سرعت بسیار بالا دمای محیط را جذب کرده و صرف انجام عمل تبخیر میکند. پس اتفاقی که در آن فضا رخ میدهد کاهش دمای فوری است. فن تعبیه شده در داخل هواساز که مشغول دمیدن هوا به داخل فضا است هوا را از میان کویل عبور میدهد که با توجه به توضیحات فوق هوا یی که از کویل عبور میکند با کاهش دما مواجه شده و به صورت هوای خونک به داخل فضا دمیده میشود. گاز موجود در داخل کویل که وظیفه خود را به خوبی انجام داده از طریق یک لوله مسی با قطر بشتر به کندانسور بازگشت داده میشود تا مجددا فشرده شده و این چرخه را تکرار کند. این عمل تا زمانی انجام میشود که دمای محیط به دمای انتخابی توسط استفاده کننده کاهش یابد و ترموستات فرمان توقف عمل تهویه را صادر کند.

 

چیلر داکت اسپیلت به عنوان یک سیستم تهویه مطبوع گرمایشی چگونه عمل میکند؟ عمل گرمایش در داکت اسپیلت توسط کویل دومی که برای تامین گرما در هواساز آن در نظر گرفته شده انجام میپذیرد. داکت اسپیلت برای انجام گرمایش نیازی به کندانسور ندارد، به این صورت که کویل گرمایشی این دستگاه توسط آب گرم تامین شده از موتور خانه یا سیستم پکیج دیواری تغذیه میشود و با عبور هوا از میان کویلی که آب داغ در آن جریان دارد هوای گرم را به داخل محیط دمیده و دمای هوا را نا میزان مورد نظر استفاده کنندده افزایش میدهد.