Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
×

هشدار

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

چیلر ها علی رغم تفاوت در نوع و کیفیت انجام عمل تهویه برتری دیگری نیز دارند که کمتر به آن اشاره شده.

در سیستم تهویه سرمایش سنتی (گولر) برای خنک کردن فضا هوا از میان پوشال های از جنس چوب رشته رشته شده که با آب مرطوب شده عبور داده شده و به فضای داخلی دمیده میشود.

چیلر ها اما توسط میبرد های اولیه و ثانویه که در یک چرخه ایزوله قرار دارند سرمایش را ایجاد میکنند.

ادامه مطلب...

چیلر مرکزی و مینی چیلر از نظر عملکرد در یک گروه سیستم تهویه مطبوع دسته بندی میشوند. اما تفاوتهایی وجود دارد که در ریز به آنها اشاره خواهیم کرد.

چیلر مرکزی با برقی با آمپر بالا تغذیه میشود بطوری که یک سیستم تهویه مطبوع چیلر مرکزی با ظرفیت حدود 100 تن حد اقل برق مورد نیازش یک برق 150 آمپر سه فاز خواهد بود. چیلر های مرکزی برای تامین آن نیاز به یک انشعاب برق جدا گانه دارند.

مینی چیلر های از نظر برق مصرفی مانند سیستم های تهویه مطبوع داکت اسپلیت با برق مصرفی ساختمان قابل تغذیه بوده و نیازی به برق با آمپر بالا ندارند.

ادامه مطلب...

صفحه1 از8