Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
×

هشدار

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

چیلر ها علی رغم تفاوت در نوع و کیفیت انجام عمل تهویه برتری دیگری نیز دارند که کمتر به آن اشاره شده.

در سیستم تهویه سرمایش سنتی (گولر) برای خنک کردن فضا هوا از میان پوشال های از جنس چوب رشته رشته شده که با آب مرطوب شده عبور داده شده و به فضای داخلی دمیده میشود.

چیلر ها اما توسط میبرد های اولیه و ثانویه که در یک چرخه ایزوله قرار دارند سرمایش را ایجاد میکنند.

 

به یک نکته بسیار مهم توجه داشته باشید که فضای ایده ال برای رشد انواع باکتری و قارچ چند فاکتور اصلی دارد. 1.تاریکی 2.رطوبت 3.دمای مناسب 4.ماده اورگانیک مناسب برای تغذیه

حال فای داخل پوشال های کولر آبی خود را در تابستان گرم زمانی که کولر خاموش است تصور کنید. گرما، رطوبت، تاریکی، ماده اورگانیک جهت تغذیه(پوشال) همه چیز آماده است برای راه اندازی یک پرورشگاه باکتری و قارچ. و به محض روشن شدن کولر تمام آنها در فضای خانه پخش میشوند. گاهی فرزندانمان یا خودمان به آلرژی های فصلی دچار میشویم که هیچ گاه موفق به کشف دلیل و منشا آنها نبوده ایم. حال مشخص شد که در فصل گرما با پرورش ناخواسته مقدار زیادی باکتری و قارچ میکروسکپی به صورت ناخواسته و انتشار آنها در فضای زندگی خود و خانواده مان باعث تحریک سیستم دفای بدن خود و ایجاد التهاب های آلرژیک میشویم و خود بی خبر به دنبال علت آن میگردیم.

چیلر ها نه تنها با پرتاب باد کمتر توسط فنکوئل باعث ایجاد گرفتگی و درد های ناشی از استفاده از کولر نمیشوند. بلکه بر عکس موضوعی که در بالا به آن اشاره شد با جذب رطوبت داخل محیط فضا را بهداشتی تر نگداشته و از رشد باکتری ها در محیط با جذب رطوبت اضافی تا حد چشمگیری جلو گیری میکنند.