Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
×

هشدار

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

 چیلر های جذبی یکی از انواع وسایل تولید سرما هستند. این نوع از چیلر ها با استفاده از آب مقطر و لیتیم برومید عمل می نمایند.

 چیلرهای جذبی دارای قسمت های مختلفی هستند که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

    کندانسور
    ژنراتور
    اواپراتور
    پمپ
    برج خنک کن

ادامه مطلب...

چیلر (Chiller) دستگاهی است که حرارت را از سیال بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار و یا جذبی میگیرد. سیال می‌تواند برای خنک کردن هوا و یا دستگاه‌ها استفاده شود که معمولاً به صورت سیکل درون یک مبدل حرارتی جریان دارد.

ادامه مطلب...

صفحه8 از8