Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
×

هشدار

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

کپی با شکست

چیلر کمپرسور:

چیلر هسته و قلب هر .سیستم تهویه مطبوع که با.سیستم تراکمی برودت ایجاد میکند.کمپرسور آن است که وظیفه فشرده کردن گاز.مبرد را به عهده دارد. بنابر این یک.کمپرسور با کیفیت و مطمئن یک بخش اساسی است که تا حد زیادی میتواند نسبت به عملکرد یک.سیستم تهویه مطبوع اطمینان خاطر ایجاد کند. شرکت پارت.تهویه پارسیان میکوشد تا با تشخیص و تهیه با کیفیت ترین.کمپرسور های موجود جهت ارائه به مصرف کنندگان هزینه های ثانویه مشتریان خود را تا حد ممکن کاهش دهد.

 

چیلر به همین منظور شرکت پارت.تهویه پارسیان تمرکز خود را بر روی.کمپرسورهای برندهایی چون کوپلند امریکا قرار داده است.